Stuhaug Turisme og gardsmuseum

Smia.

Smia

Rognald Stuhaug har sjølv murt opp vegger og grue, og restaurert blesebelgen. Smia er fullt brukbar og inneheld reiskapar og inventar som høyrer til hjå smeden. Rognald sjølv seier at dette bygget er det han er best nøgd med av alle husa på museumsområdet. Dette viser seg i det at dei fekk Vindafjord Kummunes byggeskikkpris nettopp for dette bygget i 2004


Kontaktinformasjon: Stuhaug Turisme - 5585 Sandeid - Tlf. 52761139