Stuhaug Turisme og gardsmuseum

Inngongen til jordkjellaren.

Jordkjellar

Jordkjellaren vart bygd i år 2000 og er i følgje Rognald Stuhaug noko av det mest spanande han har vore med på å bygga. Ein jordkjellar har fast temperatur på ca +4 C° sommar som vinter. Årsaka til den stabile temperaturen ligg i at kjellaren har eit tjukt lag med jord og stein rundt som isolerer for ytre påverknader. Jordkjellarane vart brukt til lagring av mat på same måte som me brukar kjøleskåp.Kontaktinformasjon: Stuhaug Turisme - 5585 Sandeid - Tlf. 52761139